• [S12] FT 1875 RHD, online ukjent url.
 • [S22] Arvid Selle, NST XXXII 'Stammet Johanne Andersdatter til Asdal fra kong Olav den Hellige og fra andre europeiske Fyrstehus?' (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S27] Ukjent author, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bd. III (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S28] Thomas Norum, Slekten Blix fra Jemtland (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S48] Henning Sollied, NST I 1928 'Gamle ætter i Sogn' (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S51] Gabriel Faye Holmboe, Slekten Holmboe (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S52] Kjeld Bugge, NST XVI 1957-58 'Slekten Koch fra Sula i Fosna.' (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S58] Ukjent author, NST I (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S106] Arnfinn Kjelland, Bygdebok for Lesja, Bind 2 (n.p.: 1992, ukjent publish date).
 • [S107] Arnfinn Kjelland, Bygdebok for Lesja, Bind 3 (n.p.: 1996, ukjent publish date).
 • [S108] Jac. Norman, Kvæfjordboka Bind II (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S111] Gert Falch Heiberg, Slekten Heiberg (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S112] Sofus Elvius, Familien Hagerup i Danmark og Norge (n.p.: Kjøbenhavn 1902, ukjent publish date).
 • [S141] Johan Borgos, Gård og slekt i Øksnes Bind 4 (n.p.: Myre 1999, ukjent publish date).
 • [S162] Tore Hermundsson Vigerust, Aspa-seminaret (n.p.: n.pub., 1997).
 • [S201] Ukjent author, Ministerialbok for Kvæfjord, Trons (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S202] Ministerialbok for Skjervøy, Troms (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S207] Helge Halvorsen / Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind III (n.p.: n.pub., 1986).
 • [S234] Ministerialbok for Gildeskål, Nordland (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S250] Ministerialbok for Lesja, Oppland (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S257] Ukjent author, NST XLI 2007 (n.p.: n.pub., 2007).
 • [S287] Ministerialbok for Øksnes, Nordland (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S322] Ministerialbok for Hurum, Buskerud (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S328] Klokkerbok for Vår Frue Kirke i Trondhjem (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S331] Ministerialbok for Strinda (Lade) (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S344] Ministerialbok for Alstahaug, Nordland (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S380] Lysningsprotokoll, Oslo Domkirke (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S384] Ministerialbok for Aker, Oslo (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S406] Ministerialbok for Luster, Sogn og Fjordane (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S413] Ministerialbok for Gamle Aker, Oslo (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S419] Ministerialbok for Vinger i Vinger, Hedmark (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S423] Ministerialbok for Vinger, Hedmark (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S433] Ministerialbok for Norderhov, Buskerud (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S453] Ministerialbok for Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S479] Ministerialbok for Stadsbygd, Sør-Trøndelag (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S505] Ministerialbok for Tynset, Hedmark (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S518] Ministerialbok for Romedal, Hedmark (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S523] Ministerialbok for Botne, Vestfold (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S534] Ministerialbok for Børsa i Byneset, Sør-Trøndelag (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S556] Ministerialbok for Talvik, Finnmark (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S569] Ministerialbok for Trefoldighet, Oslo (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S602] Ministerialbok for Sakshaug i Inderøy, Nord-Trøndelag (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S604] Ministerialbok for Ørland, Sør-Trøndelag (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S633] Ukjent author, Ministerialbok for Risør, Aust-Agder (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S769] Ministerialbok for Oslo Hospital / Gamlebyen (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S779] Ministerialbok for Fjelberg, Hordaland (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S861] Ministerialbok for Askim, Østfold (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S916] Ministerialbok for Tjølling, Vestfold (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S1003] Ministerialbok for Vikedal i Vikedal, Rogaland (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S1004] Ministerialbok for Lillehammer kjøpstad i Fåberg (n.p.: n.pub., ukjent publish date).