• [S5] FT 1900 RHD, online ukjent url.
 • [S9] Henning Sollied, NST III 1931 'Blix'erne av Jemtland. En nork-svensk storslegt.' (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S11] Konrad Naustvik, NST XXV 1975 'Litt om Lensmann Jon Pedersen, Hegstad og ein del av etterkomarane hans' (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S15] Gudrun Johnson, NST XIV 1954 'Slekten Warberg' (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S18] Roger de Robelin, Skanke ätten (n.p.: Røros 1995, ukjent publish date).
 • [S19] Axel Coldevin, Jordegods og storgårder i Nord-Norge (n.p.: ISBN 82-7404-027-9, ukjent publish date).
 • [S25] Ukjent author, Sjømæling, Ola: Skyldfolket vårt fra Storvik i Gjemnes på Nordmøre (1979) (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S31] B. Ladnes, Slekter i Malangen (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S36] Hulda Sigfrida Figenschou, Slekten Figenschou (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S37] Sverre Munthe, Familien Munthe i Norge (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S42] Emilie Bernhoft, Stamtavle over Slægten Bernhoft (n.p.: J. Chr. Gundersens Bogtrykkeri 1885, ukjent publish date).
 • [S48] Henning Sollied, NST I 1928 'Gamle ætter i Sogn' (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S58] Ukjent author, NST I (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S60] Digitalarkivet: FT 1801, online ukjent url.
 • [S76] Charles Ellingsen, Slekten Ellingsen. En gren av slekten Benkestokk (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S78] Olaus Schmidt, Den yngre Darre-slekt. Agnatlinjen Darre-Kaarbø (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S87] Oddbjørn Knutsen, Gårds- og slektshistorie for Dyrøy. Bind II (n.p.: Dyrøy kommune, 1990).
 • [S90] Konrad Naustvik, Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund II A (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S92] Aage Henrik Irgens, Sogneprest Lorentz Anderssøn Dass til Trondenes og hans efterslekt (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S93] NST II 1929 (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S95] Nils Rosing Bull, Den trønderske slægt Bull (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S97] Kåre Hasselberg og Svein Tore Dahl, Embetsmenn i Nord-Norge i tiden 1536-1700 (n.p.: Trondheim 1999, ukjent publish date).
 • [S102] Gerd Fjellstad, Livet rundt Ofotfjorden - Nordlandsslekter II (n.p.: 1999, ukjent publish date).
 • [S103] Charles Ellingsen, NST XXII 1970 'Omkring skiftet etter konsistorialassessor, titulær biskop Nicolai Christian Friis og hustru Sophia a Møinichen Kolderup' (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S105] K. Bloch, NST XXI 1968 'Nordlandsslektene Hveding og Bloch' (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S106] Arnfinn Kjelland, Bygdebok for Lesja, Bind 2 (n.p.: 1992, ukjent publish date).
 • [S108] Jac. Norman, Kvæfjordboka Bind II (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S112] Sofus Elvius, Familien Hagerup i Danmark og Norge (n.p.: Kjøbenhavn 1902, ukjent publish date).
 • [S134] Oddbjørn Knutsen, Gårds- og slektshistorie for Dyrøy. Bind I (n.p.: Dyrøy kommune, 1990).
 • [S141] Johan Borgos, Gård og slekt i Øksnes Bind 4 (n.p.: Myre 1999, ukjent publish date).
 • [S150] Jakob Schøning, Nordlands-slegten Schøning i 360 aar (Oslo: n.pub., 1928). Hereinafter cited as Nordlands-slegten Schøning i 360 aar.
 • [S154] Per Berg, Hol Bygdebok (n.p.: n.pub., 1971).
 • [S162] Tore Hermundsson Vigerust, Aspa-seminaret (n.p.: n.pub., 1997).
 • [S163] Andreas Erlandsen, Biographiske Efterretninger om Geistligheten i Trondhjems Stift (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S165] Johan Fredrik Lampe, Bergens stifts biskoper og præster efter reformationen. Biografiske efterretninger bd. I (n.p.: n.pub., ukjent publish date).
 • [S171] Andreas Erlandsen, Biografiske Efterretninger om Geistligheden i Trondhjems Stift (n.p.: n.pub., 1855).
 • [S187] Ministerialbok for Berg og Torsken, Troms.
 • [S207] Helge Halvorsen / Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind III (n.p.: n.pub., 1986).
 • [S218] Klokkerbok for Ibestad, Troms.
 • [S243] Ministerialbok for Vår Frue Kirke i Trondheim, Sør-Trøndelag.
 • [S257] Ukjent author, NST XLI 2007 (n.p.: n.pub., 2007).
 • [S270] Kåre Hasselberg,.
 • [S286] Ministerialbok for Dverberg i Dverberg, Nordland.
 • [S314] Ministerialbok for Nesna, Nordland.
 • [S344] Ministerialbok for Alstahaug, Nordland.
 • [S347] Ministerialbok for Meldal, Sør-Trøndelag.
 • [S381] Klokkerbok for Malangen i Balsfjord, Troms.
 • [S400] Ministerialbok for Andenes i Dverberg, Nordland.
 • [S514] Ministerialbok for Vega, Nordland.
 • [S1142] Ministerialbok for Støren i Støren, Sør-Trøndelag.