Erik Berntsens slektssider

Det har oppstått en feil i TNG programvaren. Dette kan skyldes et konfigurasjonsproblem, en ufullstendig oppgradering eller en programfeil. Hvis du er eieren av nettstedet, kan du kontakte TNG systemstøtte for å få hjelp med dette problemet. Vennligst kopier spørringen under og lim den inn i meldingen.

Spørring: SELECT tng_media.mediaID, medialinkID, alwayson, thumbpath, mediatypeID, usecollfolder, newwindow, tng_media.gedcom FROM (tng_media, tng_medialinks) WHERE personID = "Sandstrand, Sknland, Troms" AND tng_medialinks.gedcom = "" AND tng_media.mediaID = tng_medialinks.mediaID AND defphoto = '1'

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='