Erik Berntsens slektssider

NST XI 'Hr. Steen Clausen Parelius i Sørø og hans efterslekt i Danmark og Norge.'Kildeinformasjon