Erik Berntsens slektssider

Databasestatistikk


Tre:  

 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 140,282  
Antall menn 70,798 (50.47%)  
Antall kvinner 68,795 (49.04%)  
Antall ukjent kjønn 689 (0.49%)  
Antall nålevende 4,673  
Antall familier 49,751  
Antall unike etternavn 9,817  
Antall Bilder 0  
Antall Dokumenter 0  
Antall Gravsteiner 0  
Antall Historier 0  
Antall Opptak 0  
Antall Videoer 0  
Antall kilder 0  
Gjennomsnittlig levetid1 60 år, 197 dager  
Tidligste fødselsdato (Ebbe Skjalmsen Ca 1085  

 Lengstlevende1   Alder 
Anton Karl Hagbart Jakobsen 108 år 44 dager  
Gerda Ring 107 år 255 dager  
Klara Therese Andersen 107 år 253 dager  
Else Martin 107 år 9 dager  
Evy Bouner 107 år  
Peder Ingebrigtsen 107 år  
Alfhild Eline Sæther 106 år 173 dager  
Ellen Gording 106 år 131 dager  
Peter Larsen 106 år  
Alf Ihlen 105 år 280 dager  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.

Mere informasjon om dette slektstreet