Erik Berntsens slektssider

Databasestatistikk


Tre:  

 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 147,283  
Antall menn 74,397 (50.51%)  
Antall kvinner 72,194 (49.02%)  
Antall ukjent kjønn 692 (0.47%)  
Antall nålevende 4,530  
Antall familier 52,713  
Antall unike etternavn 10,255  
Antall Bilder 0  
Antall Dokumenter 0  
Antall Gravsteiner 0  
Antall Historier 0  
Antall Opptak 0  
Antall Videoer 0  
Antall kilder 231  
Gjennomsnittlig levetid1 61 år, 29 dager  
Tidligste fødselsdato (Skjalm Tokesen Hvide Ca 1035  

 Lengstlevende1   Alder 
Anton Karl Hagbart Jakobsen 108 år 44 dager  
Gerda Ring 107 år 255 dager  
Klara Therese Andersen 107 år 253 dager  
Else Martin 107 år 9 dager  
Evy Bouner 107 år  
Peder Ingebrigtsen 107 år  
Alfhild Eline Sæther 106 år 173 dager  
Ellen Gording 106 år 131 dager  
Einar Karstinius Skifjord 106 år 91 dager  
Peter Larsen 106 år  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.

Mere informasjon om dette slektstreet