Ide Lydersdatter Holch

F, f. circa 1375
     Ide Lydersdatter Holch giftet seg med Anders Nilsen Panter. Ide Lydersdatter Holch ble født circa 1375. Hun var datter av Lyder Holch og Else Christiansdatter Vendelbo.

Barn av Ide Lydersdatter Holch og Anders Nilsen Panter

Anna Marie Hornemann

F, f. 13 desember 1725, d. 29 november 1796
Slektskap
4-menning 7 ganger forskjøvet til Erik Berntsen
13-menning 10 ganger forskjøvet til Rigmor Schjelderup Madsen
     Anna Marie Hornemann ble født den 13 desember 1725. Hun var datter av Hans Henriksen Hornemann og Mette Christine Giertsdatter Bonsach. Anna Marie Hornemann giftet seg med Peder Kaasbøll Rosenvinge, sønn av Jacob Paulsen Rosenvinge og Karen Eilersdatter Schøller, i 1759.1 Anna Marie Hornemann døde den 29 november 1796 i Trondhjem, Sør-Trøndelag, i en alder av 70.

Barn av Anna Marie Hornemann og Peder Kaasbøll Rosenvinge

Kilder:

 1. Charles Ellingsen, NST XXII 1970 'Omkring skiftet etter konsistorialassessor, titulær biskop Nicolai Christian Friis og hustru Sophia a Møinichen Kolderup.'

Erik Lauritssøn Blix

M, f. circa 1570, d. 29 april 1633
     Erik Lauritssøn Blix ble født circa 1570 i Jämtland, Sverige. Han var sønn av Lauritz Mogensson Blix og Kirsten Eriksdatter. Erik Lauritssøn Blix giftet seg med Maren Jensdatter Bull, datter av Jens Andersen Bull og Lucia Jensdatter, circa 1607.1 Erik Lauritssøn Blix var Sogneprest til Opdal i 1607. Han døde den 29 april 1633 i Fossum, Oppdal, Sør-Trøndelag.

Kilder:

 1. Svein Tore Dahl, Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700., 175.

Maren Jensdatter Bull

F, f. circa 1580, d. 1644
Slektskap
Søster av 9.tippoldefar/mor til Rigmor Schjelderup Madsen
     Maren Jensdatter Bull ble født circa 1580. Hun var datter av Jens Andersen Bull og Lucia Jensdatter. Maren Jensdatter Bull giftet seg med Erik Lauritssøn Blix, sønn av Lauritz Mogensson Blix og Kirsten Eriksdatter, circa 1607.1 Maren Jensdatter Bull døde i 1644.

Kilder:

 1. Svein Tore Dahl, Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700., 175.

Hans Anderssen Bernhoft

M, f. 1634, d. 3 mars 1689
Slektskap
3-menning 8 ganger forskjøvet til Erik Berntsen
3-menning 9 ganger forskjøvet til Rigmor Schjelderup Madsen
     Hans Anderssen Bernhoft var Sogneprest til Oppdal. Han ble født i 1634. Han var sønn av Anders Hansen d.e. Bernhoft og Kirsten Mogensdatter Herdal. Hans Anderssen Bernhoft giftet seg med Ellen Andersdatter Opdal, datter av Anders Roaldsen og Lucie Eriksdatter Blix, i 1660 i Oppdal, Sør-Trøndelag.1 Hans Anderssen Bernhoft døde den 3 mars 1689 i Oppdal, Sør-Trøndelag.

Barn av Hans Anderssen Bernhoft og Ellen Andersdatter Opdal

Kilder:

 1. Svein Tore Dahl, Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700., 176.

Johanne Andersdatter Panter1

F, f. circa 1390, d. 1479
     Johanne Andersdatter Panter ble begravet i Ovholms klosterkirke i Mors i Danmark. Hun Johanne Andersdtr SAPPI (PANTER) Til Asdal (1642) was born about 1385 in Asdal, Jylland. (1643) She died in 1479. (1644) She was a Til Asdal. Hun var den sagngjætne borgefrue på Asdal i Jylland /Horsenes herred i Vendsyssel, Nørrejylland), hvor der i middelalderen levet en rik og mektig slekt, som tildels blev kaldt Sappi, men som senere slektshistorie efter dens merklige - i dansk-norsk heraldik enestående våben er blitt benecnt Panter. Hun hadde 6 brødre og arvet dem alle, som det sies i en galmmel slektsbok (manuskript om Viffert Seefeldts 32 ahner, forfattet av Axel Urne til Brobygaard, 1589-1653). Var først gift med hr. Bonde Jensen Due til Torp, ridder, og hade med ham 4 barn, Efter hans død i 1420, ble v hu ca 1425 g.m Niels Eriksen Banner, og hadde i dette ekteskap 14 barn. Han døde ca 1447. For annen gang levet fru Johanne uten, som skikk ellers var dengang å inngå nytt ekteskap enny i en menneskealder som den mektige og myndige borgfrue og herskerinne på Asdal. Hennes lange enkestand, hennes store barneflokk, hennes rikdom og, som Thiset sier, visstnok også fremragendeonlige egenskaper, gjorde henne til den sagnfigur hun siden blev, den vidtberømte fru Johanne til Asdal, som 'sat i rigets raad og red med 24 svende'. Nu-riksråd blev hun vel aldri-men sikkert er det, at hun i et dokument fra 1462 kalles havedsmann (!) i Vendsyssel og at hun nevnes foran Biskoppen av Børglum. 1479 døde hun, gammel og mett av dage. Axel Urne berettet i sin forannevnte slektsbok: 'Fru Johanne Nielsdatter (!) her Niels Ericsens af Asdal er begravit i Dunholms closter kierke i Mors, huor til hun gods haver givet;paa ligstenen staae de Banners, hendis husbonds vaaben, oc hendis eget, nemlig de Soppiers vaaben, cum epitaphio ut seqvitur: 'Anno post semel M.c.c. (!) bis & x sex 'Hans petram Domina insculpsit Helena 'Sub qua Johanna mater generosa sepulta 'Illius ex anno mortis prostrata secundo 'Somini Nicolai Kaasii 'Armorum Patris sunt haec insignia Matris. 'Baade kiercke oc capel er nu øde oc uden tag.' Hun blev bortført av sin ? mann, ridderen hr Bande Due til Torp. - hvis beilen til den rike arbing til Asdal m.m var blit avvist av hendes slekt. Hun kalles i folkevisene 'Hovidsman i Vendsyssel' -. Hun ble født circa 1390. Hun var datter av Anders Nilsen Panter og Ide Lydersdatter Holch. Johanne Andersdatter Panter giftet seg med Bonde Due til Torp før 1420. Johanne Andersdatter Panter giftet seg med Niels Eriksen Banner i 1425. Johanne Andersdatter Panter døde i 1479.

Barn av Johanne Andersdatter Panter og Bonde Due til Torp

Barn av Johanne Andersdatter Panter og Niels Eriksen Banner

Kilder:

 1. Arvid Selle, NST XXXII 'Stammet Johanne Andersdatter til Asdal fra kong Olav den Hellige og fra andre europeiske Fyrstehus?'

Ellen Andersdatter Opdal

F, f. 1637, d. februar 1704
Slektskap
3-menning 10 ganger forskjøvet til Erik Berntsen
3-menning 10 ganger forskjøvet til Rigmor Schjelderup Madsen
     Ellen Andersdatter Opdal ble født i 1637 i Oppdal, Sør-Trøndelag. Hun var datter av Anders Roaldsen og Lucie Eriksdatter Blix. Ellen Andersdatter Opdal giftet seg med Hans Anderssen Bernhoft, sønn av Anders Hansen d.e. Bernhoft og Kirsten Mogensdatter Herdal, i 1660 i Oppdal, Sør-Trøndelag.1 Ellen Andersdatter Opdal døde i februar 1704 i København, Danmark.

Barn av Ellen Andersdatter Opdal og Hans Anderssen Bernhoft

Kilder:

 1. Svein Tore Dahl, Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700., 176.

Salomon Lauritzen Blix

M, f. circa 1595, d. 1638
     Salomon Lauritzen Blix var Sogneprest til Lied. Han ble født circa 1595 i Jämtland, Sverige. Han var sønn av Lauritz Mogensson Blix og Kirsten Eriksdatter. Salomon Lauritzen Blix giftet seg med Lavina Lauritsdatter Dall, datter av Lauritz Amundssøn Dall og Birgitte Hansdatter Rød, den 26 januar 1626. Salomon Lauritzen Blix døde i 1638 i Lied, Jämtland.1

Barn av Salomon Lauritzen Blix og Lavina Lauritsdatter Dall

Kilder:

 1. Ukjent author, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bd. III.

Claus Mogenssøn Blix

M, f. circa 1620, d. 1676
Slektskap
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til Erik Berntsen
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til Rigmor Schjelderup Madsen
     Claus Mogenssøn Blix var sogneprest til Buksnes. Han ble født circa 1620. Han var sønn av Mogens Lauritsen Blix og Øllegaard Hansdatter. Claus Mogenssøn Blix giftet seg med Anne Larsdatter Paasche. Claus Mogenssøn Blix og Anne Larsdatter Paasche ble skilt i 1668. Claus Mogenssøn Blix giftet seg med Christence Jacobsdatter. Claus Mogenssøn Blix døde i 1676 i Buksnes, Vestvågøy, Nordland.

Lauritz Mogensson Blix

M, f. circa 1530, d. 1612
     Lauritz Mogensson Blix var Sogneprest til Rödön. Han Laurits Mogensson Blix f. **.**.1555, Faxnälden, Näskott sogn, Sverige, Yrke: Sogneprest, g. ca. 1590, Undersåker, Gullog Mogensdatter. Laurits døde 21.06.1621. Han ble i 1578 kappelan i Oviken og i 1580 sogneprest i Rödön. Flyktet til Trondheim i 1611, men fikk sitt prestekall tilbake etter fredsslutningen i 1613.. Han ble født circa 1530 i Faxnälden i Näskott sogn, Jämtland.1 Han ble født circa 1530 i Undersåker, Jämtland, Sverige. Han giftet seg med Kirsten Eriksdatter i 1564.2 Lauritz Mogensson Blix giftet seg med Kirsten Eriksdatter i 1564. Lauritz Mogensson Blix døde i 1612 i Oppdal, Sør-Trøndelag. Han døde den 21 juni 1621 i Rödön, Jämtland, Sverige.

Barn av Lauritz Mogensson Blix

Barn av Lauritz Mogensson Blix og Kirsten Eriksdatter

Kilder:

 1. Thomas Norum, Slekten Blix fra Jemtland.
 2. Henning Sollied, NST III 1931 'Blix'erne av Jemtland. En nork-svensk storslegt.', s. 75.

Anders Ellefssøn

M, f. 24 februar 1605, d. 2 januar 1682
     Anders Ellefssøn var Sogneprest til Oviken og prost i Jemtland. Han giftet seg med Barbara Elisabeth Eriksdatter Blix, datter av Erik Lauritssøn Blix og Maren Jensdatter Bull.1 Anders Ellefssøn ble født den 24 februar 1605 i Trondhjem, Sør-Trøndelag. Han døde den 2 januar 1682 i Oviken i en alder av 76.

Kilder:

 1. Henning Sollied, NST III 1931 'Blix'erne av Jemtland. En nork-svensk storslegt.', s.78.

Margareta Lauritsdatter Blix

F
     Margareta Lauritsdatter Blix døde i Ragunda. Hun ble født i Undersåker, Jämtland, Sverige. Hun var datter av Lauritz Mogensson Blix og Kirsten Eriksdatter. Margareta Lauritsdatter Blix giftet seg med Hans Nielsen Berg.1

Kilder:

 1. Henning Sollied, NST III 1931 'Blix'erne av Jemtland. En nork-svensk storslegt.', s. 79.

Hans Nielsen Berg

M, d. før 1666
     Hans Nielsen Berg var Kapellan til Oviken. Han ble født i Själland, Danmark. Han giftet seg med Margareta Lauritsdatter Blix, datter av Lauritz Mogensson Blix og Kirsten Eriksdatter.1 Hans Nielsen Berg døde før 1666 i Berg.

Kilder:

 1. Henning Sollied, NST III 1931 'Blix'erne av Jemtland. En nork-svensk storslegt.', s. 79.

Hans Lauritzen Blix

M, f. circa 1565
     Hans Lauritzen Blix døde i Danmark. Han ble født circa 1565 i Jämtland, Sverige. Han var sønn av Lauritz Mogensson Blix og Kirsten Eriksdatter.

Anna Peroline Skrøder Normann Hanssen

F, f. 2 juli 1869, d. 13 september 1949
Slektskap
6-menning 2 ganger forskjøvet til Erik Berntsen
5-menning 2 ganger forskjøvet til Rigmor Schjelderup Madsen
     Anna Peroline Skrøder Normann Hanssen ble født den 2 juli 1869 i Bø, Skånland, Troms. Hun var datter av Erik Normann Hanssen og Anne Katrina Arnesdatter. Anna Peroline Skrøder Normann Hanssen giftet seg med Anton Martin Normann Olsen Langvoll, sønn av Hans Johan Eberg Olsen Skar og Leonore Ovedia Andreasdatter Ås, den 1 oktober 1894 i Evenes kirke, Nordland. Anna Peroline Skrøder Normann Hanssen døde den 13 september 1949 i Skar, Evenes, Nordland, i en alder av 80.

Inger Katrina Sørensdatter

F, f. 1801, d. 1875
Slektskap
3-menning 5 ganger forskjøvet til Rigmor Schjelderup Madsen
     Inger Katrina Sørensdatter ble født i 1801 i Sandstrand, Trondenes, Troms. Hun var datter av Søren Jørgensen og Anne Rasmusdatter. Inger Katrina Sørensdatter giftet seg med Arne Falkor Larssen, sønn av Lars Larssen og Mette Maria Johanna Arnesdatter, i 1827 i Steinsland, Trondenes, Troms.1 Inger Katrina Sørensdatter døde i 1875 i Steinsland, Skånland, Troms.

Barn av Inger Katrina Sørensdatter og Arne Falkor Larssen

Kilder:

 1. Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen, Folk og slekt i gamle Trondenes, Fam. 500.

Mariana Iversdatter

F, d. 1821
     Mariana Iversdatter ble født i Ekra, Nesna, Nordland. Hun giftet seg med Lars Augustinussen, sønn av Augustinus Jenssøn Vandve og Gundbor Hemmingsdatter, den 9 oktober 1791 i Nesna, Nordland. Mariana Iversdatter døde i 1821.

Barn av Mariana Iversdatter og Lars Augustinussen

Anders Nilsen Panter1

M, f. circa 1350, d. 1406
     Anders Nilsen Panter giftet seg med Ide Lydersdatter Holch, datter av Lyder Holch og Else Christiansdatter Vendelbo. Anders Nilsen Panter ble født circa 1350. Han døde i 1406.

Barn av Anders Nilsen Panter og Ide Lydersdatter Holch

Kilder:

 1. Arvid Selle, NST XXXII 'Stammet Johanne Andersdatter til Asdal fra kong Olav den Hellige og fra andre europeiske Fyrstehus?'

Skeldulf Botulfsson1

M, f. circa 1320, d. før 1381
Slektskap
16. tippoldefar til Rigmor Schjelderup Madsen
     Skeldulf Botulfsson Skeldulf BOTULFSSON var Væpner. Han ble født cirka 1320. Han var Syssloman Nils Peterssons ombudsmann i/på 1347. Hans sätesgård var kronogodsen Månsta, Vi och Kungasnäs i Näs sn., Jämtland, Sverige.. Han ble født circa 1320. Han var sønn av Botulf Eystensson. Skeldulf Botulfsson døde før 1381.2

Barn av Skeldulf Botulfsson

Kilder:

 1. Roger de Robelin, Skanke ätten, s. 416.
 2. Roger de Robelin, Skanke ätten.

Hans Gjertsen Busch

M, f. 1585, d. 6 mars 1649
Slektskap
9. tippoldefar til Erik Berntsen
     Hans Gjertsen Busch Hans Gjertssøn Busch, f 1585 i Haderslev, Danmark. Borgermester i Trondheim.. Han var Borgermester i Trondhjem. Han ble født i 1585 i Haderslev, Sønderjylland, Danmark. Han var sønn av Gjert Busch og Anna Boldich. Hans Gjertsen Busch giftet seg med Maren Svendsdatter, datter av Svend Andersson og Maritte Hansdatter, i 1613 i Stjørdal, Nord-Trøndelag. Hans Gjertsen Busch døde den 6 mars 1649 i Trondhjem, Sør-Trøndelag.

Barn av Hans Gjertsen Busch og Maren Svendsdatter

Lauritz Slee Ivarsen

M
Slektskap
3-menning 16 ganger forskjøvet til Erik Berntsen
3-menning 16 ganger forskjøvet til Rigmor Schjelderup Madsen
     Lauritz Slee Ivarsen er sønn av Ivar Gauteson Dall og Herborg Torbjørnsdatter.

Barn av Lauritz Slee Ivarsen

Karen Mikkelsdatter Schrøder

F, f. 1727, d. 1800
     Karen Mikkelsdatter Schrøder ble født i 1727. Hun giftet seg med Rafael Pedersen Harr, sønn av Peder Rafaelsen Harr og Berthe Andersdatter Harr, i 1761 i Bø, Trondenes, Troms.1 Karen Mikkelsdatter Schrøder døde i 1800.

Barn av Karen Mikkelsdatter Schrøder og Rafael Pedersen Harr

Kilder:

 1. Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen, Folk og slekt i gamle Trondenes, Fam. 782.

Dorothea Hansdatter Busch

F, f. circa 1630, d. circa 1675
Slektskap
Søster av 8.tippoldefar/mor til Erik Berntsen
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til Rigmor Schjelderup Madsen
     Dorothea Hansdatter Busch ble født circa 1630 i Trondhjem, Sør-Trøndelag. Hun var datter av Hans Gjertsen Busch og Maren Svendsdatter. Dorothea Hansdatter Busch giftet seg med Hans Anderssen Hellekande, sønn av Anders Jenssen Helkand og Karen Hansdatter. Dorothea Hansdatter Busch døde circa 1675.

Barn av Dorothea Hansdatter Busch og Hans Anderssen Hellekande

Hans Hanssen Hellekande

M, d. før 1744
Slektskap
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til Erik Berntsen
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til Rigmor Schjelderup Madsen
     Hans Hanssen Hellekande ble født i Moltu, Herøy, Møre og Romsdal. Han var sønn av Hans Anderssen Hellekande og Dorothea Hansdatter Busch. Hans Hanssen Hellekande giftet seg med Marie Nielsdatter. Hans Hanssen Hellekande døde før 1744.

Barn av Hans Hanssen Hellekande og Marie Nielsdatter

Maren Hansdatter Hellekande

F, f. 1658, d. 1743
Slektskap
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til Erik Berntsen
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til Rigmor Schjelderup Madsen
     Maren Hansdatter Hellekande giftet seg med Aage Christensen Fros. Maren Hansdatter Hellekande giftet seg med Mads Olsen Abelset. Maren Hansdatter Hellekande ble født i 1658 i Moltu, Herøy, Møre og Romsdal. Hun var datter av Hans Anderssen Hellekande og Dorothea Hansdatter Busch. Maren Hansdatter Hellekande døde i 1743 i Larsnes, Herøy, Møre og Romsdal.